Հայերեն
Русский
   
Զուգամիտման կարգավորում

 

Անվադողերի վիճակի և երկարակեցության վրա ազդում են անիվների տեղադրման անկյունները (զուգամիտում)` մեքենայի կախոցի կառուցվածքային պարամետրերը, որոնք որոշում են անիվների դիրքը ուղղահայաց երթևեկության ժամանակ և շրջադարձեր կատարելիս: 

 

 Անիվների անկյունների շեղումը նորմատիվ նշանակություններից կարող է պատճառ դառնալ ավտոմեքենայի անկանոն շարժմանը, անվադողերի անհավասար ու ժամանակից շուտ մաշվածությանը, կախոցի դետալների շարքից դուրս գալուն և վառելանյութի գերծախսին:

 
Designed and developed by Ecart LLC